close

Ett alternativt träd med fler fördelar än trädet

2023–09–29

Våra urbana miljöer är i desperat behov av mer vegetation och de medförande ekosystemtjänster som förgröningen innebär. Samtidigt råder det brist på plats för träd att växa och frodas. Ett problem som Martin Brattström både uppmärksammat och funnit en lösning på med växtstödet Arbory. 


Trädet har liksom all form av vegetation en självklar plats i staden och i all planering av allmän plats. Historiskt har trädet kanske framför allt spelat en estetisk roll, men i takt med att städer växer och förtätas, dessutom i kombination med klimatförändringar, har vegetation i staden blivit allt viktigare. Träd ger skugga, sänker temperaturen, tar upp luftföroreningar, minskar buller och reglerar vind. Alla ekosystemtjänster som grönska innebär – utöver att det är ett vackert tillskott – kan översättas i stora besparingar i samhällskostnader. Dessutom mår vi människor bevisligen bra av gröna miljöer.  

Med sitt examensarbete, Tredimensionella klätterväxter, undersökte Martin Brattström potentialen i klätterväxten som alternativ till trädet och fann bevis för att de kan bli ett viktigt kompletterande grönt verktyg. 

Det finns dock en uppenbar paradox kopplad till samtida stadsplanering och landskapsarkitektur, som landskapsarkitekt Martin Brattström uppmärksammat:

”Det är en ständig utmaning för träd i staden att utrymmet både över och under jord ofta är begränsat. Träd kräver ett generöst levnadsutrymme för både rotsystem och krona vilket många gånger innebär en konflikt i den trånga staden där allt från fasader och lyktstolpar till rör och ledningar konkurrerar om utrymme.”

Med sitt examensarbete, Tredimensionella klätterväxter, undersökte Martin Brattström som student på SLU potentialen i klätterväxten som alternativ till trädet och fann bevis för att de kan bli ett viktigt kompletterande grönt verktyg. 

”Kunskapen om klätterväxter inom landskapsarkitektur är begränsad, men potentialen är stor och delvis outforskad”, säger Martin. 

Ekosystemtjänsterna som ett traditionellt träd erbjuder, som skugga, svalka, luftrening och minskat buller, kommer naturligt på köpet.

Genom att flytta ut växter som länge varit reserverade för tvådimensionella fasader i gaturummet och låta dem bilda gröna volymer skapas helt nya möjligheter och dessutom fler fördelar än trädet ger. Detta var starten till växtstödet Arbory, som produceras av Nola och visas för första gången under IFLA 2023 Stockholm x Nairobi. Arbory ersätter inte ett träd, är Martin noga med att poängtera, men situationerna där det är ett fullgott eller bättre alternativ verkar bara bli fler. Arbory blir ytterligare ett redskap i landskapsarkitektens verktygslåda, som tillsammans med träd, buskar, perenner, gröna tak och ängar, med mera, ökar möjligheterna för att säkerställa grönare städer. Forskning som Martin tagit del av visar att vi med klätterväxter kommer bra mycket närmare trädets alla fördelar än han först trodde. 

”Genombrottet för mig var de studier som visade att klätterväxter klarar sig på hälften så stor jordvolym i förhållande till ett likvärdigt träd, vilket innebär stora vinningar på platser där rotutrymmet är begränsat. Utöver det finns det många fler fördelar med att använda klätterväxter på det här sättet, som vi inte kan få med träd,” fortsätter han. 

”Kunskapen om klätter­växter inom land­skaps­arkitektur är begränsad, men potentialen är stor och delvis outforskad”

Martin Brattström, landskapsarkitekt

Arbory bidrar till större diversitet genom möjligheten att arbeta med en komposition av olika klätterväxter i en och samma struktur, vilket är positivt ur ett biologiskt perspektiv. En art kan exempelvis stå för blomning, medan en annan står för höstfärger och en tredje bidrar med vintergrönska. Till skillnad mot träd behöver klätterväxter inte investera energi och tillväxt i att skapa vedstruktur och stam, utan kan fokusera på att sätta blad. Därmed får man snabbare grönska, vilket är relevant på platser där den gröna omställningen är skyndsam. Genom att plantera i stabila kärl kan även temporära platsbildningar skapas. Sist men inte minst är Arbory i sig ett estetiskt tillägg i stadsbilden som med färg och form bidrar till rumsbildning och platsidentitet. 

Martin Brattströms skisser på alternativa former och storlekar har fått Nola att arbeta med att utöka Arbory till en komplett produktserie som öppnar upp för fler möjligheter.

Formen är hämtad från trädens värld, där stadsträdet står som en tydlig förebild. Resultatet är ett konstruktionssystem av horisontella ringar upphängda med vajrar på en mittstolpe. Detta ger klätterväxterna alla förutsättningar att skapa den tredimensionalitet som krävs för en rad ekosystemtjänster, däribland skugga. 

”Vi jobbar intensivt med att utveckla fler modeller av växtstödet Arbory för att erbjuda en komplett serie med olika former, storlekar och klättermöjligheter. Alla med samma naturligt positiva egenskaper för stadsrummet”, säger Nolas vd Henrik Edlund.

Responsen har varit ideligen positiv från det att Martin vann en innovationstävling med idén 2022 till att Agneta Stake ringde upp och visade intresse att producera växtstödet under våren 2023. Arbory är för många ett självklart inslag och tillägg i den moderna gröna staden. 

Läs mer om Arbory