close

White arkitekter

White är ett av Sveriges ledande arkitektkontor. Med ett fokus på hållbar arkitektur, design och stadsutveckling så jobbar White för både nuvarande och kommande generationer. White's mission är att med hjälp av arkitektur kunna driva omställningen till ett hållbart liv.