close

Peter Brandt

Peter Brandt (f. 1959) är en möbelformgivare och inredningsarkitekt verksam i Stockholm. Inspirerad och influerad av dansk möbeltradition, med funktionell saklighet, hantverkskunnighet och materialitet som grund. Ibland får det organiskt blommiga utrymme också, till hans egen glädje och förvåning.

Peter har erhållit flera priser under åren såsom Utmärkt Svensk Form och finns representerad på Nationalmuseum.