close

Martin Brattström

Martin Brattström är landskapsarkitekt och jobbar på Edge. Under sin utbildning på SLU Alnarp skrev han examensarbetet Tredimensionella klätterväxter som belönades med SLU:s innovationspris. Det resulterade i växtstödet Arbory, vilket också blev hans första produkt att produceras av Nola. 

Formgivet av Martin Brattström