close

Ingrid Berg

BergoForm Studio, driven av Ingrid Berg, formger vardagliga objekt i alla skalor. Ingrids devis — funktion ger form ger funktion  präglar projekten. Arbetsfältet är brett med avstamp i studier vid Landskapsarkitektur SLU, Sverige, formgivning vid Kunstakademien, Danmark och skulptur i Alchimia, Italien.

Formgivet av Ingrid Berg