close

Charlotte Petersson Troije

Charlotte Petterson Troije är en forskningsstudent på Malmö universitet, där hon forskar inom Urbana studier. Petersson Troije har sedan 2010 fokuserat på hur man kan kombinera utemiljöer i städer med arbetslivet. Detta resulterade i projektet “Stick ut Malmö” från 2017, som undersökte de olika förutsättningar som krävs för att kunna arbeta utomhus, och hur att arbeta utomhus kan leda till mer energi och inspiration, mindre stress och bättre samtal. 

Formgivet av Charlotte Petersson Troije