close

Klimattävling inom arkitektur, design och stadsutveckling

2022–12–02

Förra årets bidrag finns att ta del av på hemsidan, bland annat ”Garbage Prison”; ett projekt som antyder att vi kan (och kanske måste) finna kreativa lösningar i den destruktiva cykel av avfall som vi är fast i.