Teaterlekplatsen, Pildammsparken Malmö. Bill Post affischpelare och Parco möbelgrupp, design Broberg  & Ridderstråle Teaterlekplatsen, Pildammsparken Malmö. Bill Post affischpelare och Parco möbelgrupp, design Broberg  & Ridderstråle Teaterlekplatsen, Pildammsparken Malmö. Bill Post affischpelare och Parco möbelgrupp, design Broberg  & Ridderstråle Teaterlekplatsen, Pildammsparken Malmö. Bill Post affischpelare och Parco möbelgrupp, design Broberg  & Ridderstråle

Projekt: Teaterlekplatsen Teater
Uppdragsgivare: Malmö stad, gatukontoret
Landskapsarkitekt: Elin Einarsson, scenograf Annika Carlsson
Formgivare: Broberg & Ridderstråle
Invigt: 2014

Teaterlekplatsen i Pildammsparken i Malmö är en så kallad temalekplats, en av flera satsningar av Malmö stad. Färger och former blandas med musik och teater för att skapa en plats för lek och avkoppling. Parken är även upplyst vintertid och används av stora som små året om. Teaterlekplatsen har utformats med fler delar där man kan sitta ner, ha picknick eller leka, med en mängd sittplatser i såväl sol som skugga.

Upptäck fler av våra projekt