close

Bålsta resecentrum

Beställare: Håbo kommun
Formgivare: Bellitalia, Jessing och Björn Dahlström

 

Utöver sitt eget utbud tillhandahåller Nola även andra varumärken som kompletterar det egna sortimentet. Bålsta resecentrum är ett bra exempel på hur specifika krav kan mötas tack vare just detta.

Platsen i fråga samordnar trafik och service kring järnvägsstationen med busstorg, taxitrafik och bilparkering. Här finns ett stort flöde av människor och högintensiv användning vilket gjorde att produkter med extra hög tålighet efterfrågades.

”Vi ville skapa en plats som var inbjudande både för möten och som en hubb för resenärer med tilltalande möbler och produkter. Tillgänglighet var en viktig faktor i valet, och möblerna behövde vara robusta och tåliga,” berättar Håbo kommuns planeringsingenjör.

Som svar på kravbilden möblerades platsen interiört med Nolas bänk Paxa och exteriört användes Bellitalias bänk Onda och planteringskärl Venere, i så kallad terrazzo-betong, samt bänkbord från danska Jessing i Jatobavirke – ett av de hårdaste virkestyperna som finns.

Nolas utbyggbara källsorteringssystem Repeat av Björn Dahlström hjälper därtill resenären att slänga sitt skräp på ett ansvarsfullt sätt.

”Vi ville skapa en plats som var inbjudande både för möten och som en hubb för resenärer med tilltalande möbler och produkter.”

Håbo kommuns planeringsingenjör

Paxa soffa ingår i Paxa Möbelgrupp som också innehåller en bänk och bord. Soffan finns i flera alternativ, både enkel och dubbelsidig soffa, samt en längre variant.