close

Gefle

Pollare

Nola

Pollaren Gefle är anpassad för Prisma Tibros akustiska trafikövergångssignaler utan tryckknappar. En lämplig användning av pollaren Gefle är t ex att vägleda synnedsatta på så kallade shared spaces, platser där bilister och gångtrafikanter skall samsas om utrymmet utan några ljussignaler. Pollaren, som är försedd med en gjuten topp med taktil information för synnedsatta samt LED-belysning, togs ursprungligen fram till Gävle där den står längs gågatan Drottninggatan. Gågatan korsas av gator med oövervakade övergångsställen. De konstanta tic-signalerna från pollarna uppfattas av synnedsatta som därmed vägleds till övergångsställena.

Mått och vikt

Ø 19,4 cm x 0,6 cm
Höjd ovan mark: 100,4 cm

Material

Pulverlackerat stål. Topp i gjuten aluminum. Armatur med LED belysning. Se monteringsanvisning för mer information.

Standardfärger

Artikelnummer

Ö03-84MB Pollare Gefle

Anges efter artikelnummer

T för taktil topp.

Montering och fastsättning

Installation måste göras av elektriker.

Meagfundament.

Skötsel och underhåll

Lackskador kan bättringsmålas med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter

Slät alternativt taktil topp med pil.
Akustisk trafikövergångssignal utan tryckknappar beställs från Prisma Tibro tel 0504-400 40.

Karaktär

Pollare med LED, taktil topp och förberedd för "tickare".

Gefle

Pollare

Nola

Pollaren Gefle är anpassad för Prisma Tibros akustiska trafikövergångssignaler utan tryckknappar. En lämplig användning av pollaren Gefle är t ex att vägleda synnedsatta på så kallade shared spaces, platser där bilister och gångtrafikanter skall samsas om utrymmet utan några ljussignaler. Pollaren, som är försedd med en gjuten topp med taktil information för synnedsatta samt LED-belysning, togs ursprungligen fram till Gävle där den står längs gågatan Drottninggatan. Gågatan korsas av gator med oövervakade övergångsställen. De konstanta tic-signalerna från pollarna uppfattas av synnedsatta som därmed vägleds till övergångsställena.

Formgivare
Liknande produkter