Töre förrådshus.

Töre

Anders Nyquist

Töre är lätt att anpassa i de flesta miljöer. Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Passar i bostadsområden, skolor, dag- och fritidshem, parklekar. Som standard Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller tege. Tryckimpregnerat trallgolv ger bra genomluftning av huset samtidigt som snö och vatten som dras in dräneras genom springorna i golvet. Dörrar finns i två bredder – 90 respektive 120cm. Husen levereras obehandlade. Töre har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu) och är miljöbedömd via Print

Mått
Välj standard husbredd 260, 320 eller 380 cm. Alternativt välj en annan längd genom att kombinera modulmåtten för vägg, 60 respektive 120cm. Exempel på utbyggnad samt modulmått och dörrtyper, se monteringsanvisning, pdf.
Produktnummer
Ö06-10 - Töre förrådshus 2,6x2,6 m.
Ö06-11 - Töre förrådshus 2,6x5 m.
Ö06-12 - Töre förrådshus 2,6x3,8 m.
Ö06-13 - Töre förrådshus 3,8x3,2 m.
Ö06-14 - Töre förrådshus 5,0x3,2 m.
Ö06-15 - Töre förrådshus 3,8x3,8 m.
Ö06-16 - Töre förrådshus 5,0x3,8 m.
Ö06-91 - Körramp, bredd 120 cm.
Montering
Levereras i färdiga block.
Varianter
Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller tegel.
Olika bredd för kombination.
Material
Bärlinor: 2x45x95 mm, AB-impregnerad furu.
Syll: 28x70 mm AB-impregnerad furu.
Golv: 22x95 mm AB-impregnerad furu.
Väggar: 12x50 samt 22x120 mm lockpanel i gran.
Tak standard: Plywoodtak med underlagspapp.
Trätak: 22x120 samt 22x145 mm i gran med dolda vattenrännor.
Plåttak: trapetskorrugerad plåt TRP20, tjocklek 0.5 mm.
Standarddörr: karmyttermått 90x200 cm.
Soprumsdörr: karmyttermått 120x200 cm.
Alla dörrar levereras inkl. trycke och cylinderlås med utbytbar cylinder. Dörrarna är som standard vänsterhängda och försedda med sparkplåt. Dörrpanelen är stående.
Fastsättning
/
Underhåll
Husen levereras som standard obehandlade. Husen skall målas efter montering. Underhålles efter behov.
Karaktär
Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd.