Avgränsning Omväg varmgalvaniserat stativ.

Omväg

Jonas Bohlin

Omväg är en avgränsare för grönytor i stål och obehandlad furu.

Mått
Höjd ovan mark: 30/50 cm.
Vikt: 1,8 kg.
Virke: 7 x 7 x 150 cm, Vikt: 3,8 kg.
Produktnummer
Ö17-32 Stativ Omväg 300 ovan mark.
Ö17-33 Stativ Omväg 500 ovan mark.
Ö17-34/Lpm Virke 7x7cm profil.
Montering
Ribbor monteras till ändstolpe med ett utskjut på 30cm från centrum.
Ribbor fästes med 2 x M6 skruv till varje stativ.
Skarvning av ribbor utanför stativ görs med plugg.
Varianter
Virke anges i löpmeter. Föreslaget är att centrum av det yttre stativet hamnar 300 mm in från kanten och att stativen sedan placeras på C-C 120 cm, se monteringsbeskrivning. Ex. Ö17-34/6,6 = Virke 7x7 cm 6,6 löpmeter.
Material
Stål och furu oljebehandlat.
Fastsättning
Stolpar monteras till mark med M10 infästningsdon vid markfäst.
Infästning under mark görs mot fundament eller dylikt med M10 infästningsdon.
Karaktär
Avgränsning för grönytor.