Light Frame med upplyst ram. Design David Regestam. Proportionerna av fönstret är tagna för att passa alla cyklar och den skala som finns i det urbana rummet. Light Frame med upplyst ram. Design David Regestam Light Frame, design David Regestam Light Frame, detalj av stålram med inbyggd LED-belysning. Design David Regestam

Lightframe cykelavgränsare

David Regestam

Lightframe är en ny, spännande form av cykelprodukt som dels kan fungera som avgränsare för t.ex cykelparkering dels som cykelpollare. I form av ett fönster i gråmålat stål kan den ställas ihop i olika konstellationer och fungera i grupp som rumsavgränsare i miljön eller som arkitektoniskt element. Lightframe är förberedd med två stycken LED-armaturer, tänkta att kunna sprida ljus under kvällar och nätter för att underlätta vid parkering och för att lysa upp i gaturummet. Proportionerna av fönstret är tagna för att passa alla cyklar och den skala som finns i det urbana rummet. Höjden gör att man enklare kan låsa fast cykeln utan att behöva böja sig. Levereras med markfäste för nedgjutning i mark.

Mått
Höjd: 161 cm
Bredd: 100 cm
Djup: 7 cm
Vikt: 41 Kg
Produktnummer
Ö04-10 Lightframe
Varianter
Lightframe levereras med 2 st kapslade LED-armaturer för anslutning.
Kulör Gris 900S Sablé.
Material
Stålrörsram 70 mm x 40 mm x 3 mm.
Spröjs ståltråd Ø16 mm.
Elförzinkning och pulverlackering.
Kulör Gris 900S Sablé.
Fastsättning
Markfäste gjutes i platsgjutet fundament.
Se monteringsanvisning.
Underhåll
Bättringsmålas med alkydfärg vid behov.
Exempel
Torg, gator och parker.
Karaktär
Ny annorlunda cykelprodukt som fungerar som avgränsare för cykelparkering och som cykelpollare. Lightframe fungerar även som rumsavgränsare i miljön och är förberedd med LED-belysning.