Gemini standard ovanifrån. Design, Bernt Fröderberg Gemini standard underifrån. Design, Bernt Fröderberg

Gemini pergola

Bernt Fröderberg

Gimini är ett funktionellt pergolasystem med spaljésektioner och enkla stolpar. Rymligt men samtidigt enkelt i sin konstruktion kan det inrymma till exempel en möbelgrupp, planteringskärl och/eller cyklar. Gemini är del av system Utblick, ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Förutom pergolasystemet Gemini finns standardiserade moduler.

Produktnummer
Ö70-65
Varianter
Standardfärger på stål: RAL 9005 svart eller Gris 2900 Sablé antracitgrå.
Standardfärg på gran: gråvit NCS 3005-Y50R.
Material
Gemini pulverlackerade stolpar med pergola i målad gran.
Pulverlackerade stolpar exkl. spaljeér.
Allt stål är blästrat, elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat.

Ange efter produktnummer
SGV = Gemini pergola stål RAL 9005 svart, målad gran i gråvit NCS 3005-Y50R.
GGV = Gemini pergola Gris 900 Sablé antracitgrå, målad gran i gråvit NCS 3005-Y50R.
C = Gemini pergola stål valfri RAL kulör, målad gran i valfri NCS S kulör, startkostnader tillkommer.
Fastsättning
Stolparna gjuts i mark. Grundläggs på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.
Underhåll
Trä målas efter behov med färg i motsvarande kulör. Skador på stål bättras med alkydfärg.
Exempel
Innegårdar, parker och torg.
Karaktär
Gimini är ett funktionellt pergolasystem med spaljésektioner och enkla stolpar.