Fura cykelhus. Ö16-25. Design Anders Nyquist Fura cykelhus. Ö16-25BE. (Obs. Plåttak är tillval.) Design Anders Nyquist Fura cykelhus. Ö16-24S. Design Anders Nyquist Fura cykelhus. Ö16-24S. Design Anders Nyquist

Fura cykelhus

Anders Nyquist

Huset levereras som standard med tak i 21 mm plywood och underlagspapp. Du kan med hjälp av våra standardsektioner göra ett eget, måttanpassat cykelhus. Begär offert. Cykelhuset levereras som standard med plankhöjd 180 cm längs långväggarna respektive 110 cm längs kortväggarna. Cykelhuset går att förlänga med 240 respektive 120 cm moduler. Ingår i Fura planksystem som är ett komplett byggsystem för uppbyggnad av plank, pegola och cykelhus.
Alla delar är ab-impregnerade och omålade. Plåttak efter förfrågan.

Mått
Se produktnummer.
Produktnummer
Ö60-23 Längd: c-c 240 cm. Bredd: c-c 240 cm. Höjd: 246/200 cm.
Ö60-24 Längd: c-c 480 cm. Bredd: c-c 240 cm. Höjd: 246/200 cm.
Ö60-25 Längd: c-c 600 cm. Bredd: c-c 240 cm. Höjd: 246/200 cm.
Ö60-26 Längd: c-c 720 cm. Bredd: c-c 240 cm. Höjd: 246/200 cm.
Montering
Allt prefabricerat för slutmontering på plats.
Varianter
Går att förlänga med 240 respektive 120 cm moduler.
Material
Stolpar: 114(3x38)x125 mm. Överliggare: 38x125 mm. Takstolar: 38x125 mm.
Plankreglar: 38x100 mm. Plank: 19x120 mm.
Allt virke är som standard tryckimpregnerat, klass AB.
Fastsättning
Gjuts med fastsättningsjärn.
Underhåll
Bättring av färg enligt färgfabrikats anvisning.
Karaktär
Tätt, tåligt och flexibelt cykelhus.