close

Nya parkbänkar från Nola på Centralplan i Stockholm

2021–12–29

När Sweco Arkitekter fick i uppdrag av Jernhusen att rita om Centralplan utanför Stockholms centralstation, installerades det en ny linje med parkbänkar till platsen. Bänken Arkipelag ritades av landskapsarkitekten Fredrik Toller med Nola som tillverkningspartner och är nu redo för boende och besökare att njuta av.  

Från och med 2022 kommer Arkipelag att finnas tillgängligt som en del av Nolas standardsortiment.

Arkipelag är en mångfasetterad bänk och kan placeras fristående, kurvad eller på murar. Foto: Jann Lipka.

Bänken har trots sin mångfasetterade användning en enkelhet i sin design, med likadana bitar av trä till alla delar och bänksorter, både till sittyta och ryggstöd. Foto: Jann Lipka.

Foto: Jann Lipka.

Fler nyheter

2021

Agneta Stake, grundare och designchef på Nola, var under tisdagen med i ett panelsamtal på temat "Historia och Framtid". Samtalet är en del i evenemanget Inside Swedish Design och kan ses i sin helhet här.