close

Värdeskapande design framför designikoner

2021–01–29


Att jämföra möblering av privata miljöer med publika uterum är som att jämföra äpplen och päron, skriver Agneta Stake i en skarp debattreplik till Ib Morgensen som menar att den svenska stadsbilden saknar designklassiker.

Till skillnad från när vi som privatpersoner möblerar våra hem och privata uterum med kända formgivares produkter så har den offentliga utemiljön formats utifrån helt andra perspektiv. När jag i början 1980-talet tillsammans med rad framgångsrika arkitekter startade arbetet med att främja god och hållbar design för de publika uterummen fanns knappast några möbler eller andra produkter där en designer eller arkitekt satt sin prägel.

Det fanns dock ett spirande intresse för att efterfråga andra typer av möbler också i det offentliga rummet vilket framförallt uppmärksammades av ett antal pionjärer inom detta område. Tillsammans med bland andra Arne Nilsson, inredningsarkitekt i Stockholm, Olle Andersson på White design i Göteborg, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt på BSK i Umeå och dåvarande stadsträdgårdsmästaren Carl Fredrik Wachtmeister i Stockholm, utvecklade Nola under en kort och intensiv period ett antal produkter till ett flertal tongivande projekt i Sverige.

Några exempel är nya möbler till upprustningen av Kungsgatan i Stockholm, Söderhamns nya centrum, Motala nya centrum, perrongmöbler till Centralen i Stockholm, nya bänkar till Kungsträdgården, helt nya möbler till den nya Inrikesterminalen på Arlanda, samt ny möblering till Sergels torg. Nya material som gjutjärn och terazzobetong såg dagens ljus genom projekt som dessa. Många av dessa produkter belönades med Utmärkt Svensk Form, priset som Föreningen Svensk Form instiftat.

Detta kreativa samarbete med designer och arkitekter fortsätter när vi tillsammans möblerar de svenska publika rummen. Skillnaden, som jag vill peka på, är möjligtvis att det inte är ett självändamål att våra produkter och projekt ska ses som möbelklassiker eller ikoner i en stad, ett landskap eller park. Våra produkter uppstår alltid i ett sammanhang som inte bara sätter form och funktion i fokus, utan ytterst ser till de behov som finns bland de som ska använda platsen. Resultaten blir alltid väl genomtänka och spännande produkter för vår gemensamma livsmiljö.  

Som exempel kan nämnas designsamarbeten med arkitekter som White, Urbio och TAF samt designgrupper och individer som FRONT, CKR, Veryday, Monica Förster, Nina Jobs och Thomas Bernstrand. De har alla skapat karaktärsstarka produkter som satt prägel på miljöerna de placerats i. Ett av våra senaste exempel på givande samarbete mellan arkitekter, invånare och oss är Långbänken, ritad av White. Ett försök att i vår tid möta behov av mötesplatser som främjar nya och oväntade möten mellan människor från olika kulturer.

I våra ögon är begreppet designklassiker bredare än att vara en ikonisk form. För oss inkluderar det produkter och möbler som hjälper människor att leva sina liv, underlättar vardagen, förhöjer upplevelser av naturen, är hållbara över lång tid och så klart även är vackra att se på. Och såna exempel finns det gott om, om man tar sig tid att se efter.  ●