close

Platser som skapar minnesvärda reseupplevelser

2024–06–08

 

Resecentra är mer än bara platser att passera – de är porten till nya äventyr och första intrycket av en destination. I en tid av ökad urbanisering och hållbarhet blir dessa knutpunkter allt viktigare. Genom smart arkitektur och design kan vi skapa miljöer som inte bara underlättar resande, utan även främjar trygghet, trivsel och social sammanhållning.

 

Vi människor har alltid haft ett behov av att resa, upptäcka nya platser och därigenom skapa oss minnesvärda upplevelser. Att resa berikar våra liv, ger oss nya perspektiv och knyter oss samman med nya platser andra människor. När vi stiger av ett tåg, kliver ur en buss eller parkerar cykeln, är resecentret ofta vårt första möte med en ny stad. För många pendlare är det ett dagligt möte. Här möts vi, skiljs åt, och ibland tvingas vänta på vår nästa anhalt eller en försenad avgång. För oss som skapar upplevelser kring resandet är dessa platser avgörande. De är porten till nya äventyr och det första intrycket av en destination.

Platsen framför T-Centralen är utformad för funktionell taxi-transport och möten, men i praktiken kan den lika gärna fungera för exempelvis en basar som den är möblerad med Arkipelag.

”Pandemin gav oss en ofrivillig paus i resandet och kanske då även tid för reflektion kring hur vi reser och borde resa. Efter att restriktionerna släppte märkte vi att många städer och kommuner förstod vikten av välfungerande, trygga och hållbara resecentra”, säger Henrik Edlund, VD på Nola.

 

Den ökande urbanismen är ett faktum. Städer växer och behovet av regionalt såväl som kommunalt resande ökar. I Stockholm byggs den gula och blå tunnelbanans linjer ut, och i Göteborg satsas det stort på Västlänken med flera nya underjordiska stationer. Köpenhamn öppnade den nya Metro Cityringen 2019 med 17 nya stationer som förbättrar tillgängligheten och underlättar hållbart resande i staden. Även i Amsterdam har liknande satsningar gjorts med tunnelbanelinjen Noord/Zuidlijn som invigdes 2018.

”Efter att restriktionerna släppte märkte vi att många städer och kommuner förstod vikten av välfungerande, trygga och hållbara resecentra”

Henrik Edlund, VD på Nola

Genom att möblera en öppen plats med väderskydd, växtlighet och god belysning har en trygg och inbjudande miljö skapats på Viktoriaplan i Jönköping.

Förbättringar i kollektivtrafiken, från nya linjer och nätverk till att rusta upp befintliga stationer och resecentra, är en nödvändig del i samhällsutvecklingen. Men, investeringar i kollektivtrafik och resecentra handlar inte bara om att förbättra transportmöjligheterna utan också om att skapa mer inkluderande, tillgängliga och socialt sammanhängande städer.

 

”Dessa områden är viktiga för att minska socialt utanförskap, förbättra livskvaliteten och främja hållbar stadsutveckling. Med arkitektur och design i en bra kombination kan vi skapa platser som är trygga, tillgängliga och över tid relevanta i sin egen unika gestaltning och karaktär”, fortsätter Henrik.

 

Genom att fokusera på resenärens upplevelse, säkerhet och ett övergripande designperspektiv kan vi forma framtidens hållbara och levande städer, där varje resa börjar och slutar med ett positivt intryck.

Malmö Centralstation är en av Sveriges största knytpunkter där en rad platsspecifika produkter bidragit till att skapa nya, tåliga och inbjudande sitt- och väntplatser.

Fem faktorer för hållbara resecentra enligt Nola

 1. Upplevelsen av platsen: Relevanta för den unika platsen, såväl som funktionella och inbjudande möbler som innebär en förbättrad väntetid bidrar till en positiv helhetsupplevelse.
   
 2. Tillgänglighet och inkludering: Tillgängliga resecentrum minskar socialt utanförskap genom att erbjuda alla invånare lika möjligheter att röra sig och delta i stadslivet. Detta innefattar såväl information som fysiska utrymmen.
   
 3. Trygghet och säkerhet: Kvalitet i gestaltning som efterhålls över åren med strategiskt placerade möbler, överblickbara ytor tillsammans med belysning ökar känslan av trygghet och minskar brottsligheten.
   
 4. Hållbara val: När arkitektur och design blir en positiv del av upplevelsen uppmuntras resenärer att både trivas i och välja mer av våra hållbara kollektiva transportmedel.
   
 5. Långvarighet och underhåll: Möbler och produkter som underhålls och är tillverkade för att hålla länge i vårt nordiska klimat ger en vacker och trivsam plats över tid och stärker på så vis samtliga faktorer ovan.

”Med arkitektur och design i en bra kombination kan vi skapa platser som är trygga, tillgängliga och över tid relevanta i sin egen unika gestaltning och karaktär”