close

Garantier

Vårt breda produktsortiment är utformat för att klara den offentliga miljöns tuffa påfrestningar. Med omsorg väljer vi material och ytbehandlingar som anpassas för olika förutsättningar och påfrestningar. Noga avvägning görs även mot gestaltningar och en mångfald av estetiska uttryck som berikar och ger våra gemensamma miljöer karaktär.

Vi erbjuder följande garantier:

 

Fel i produkt

För fel i produkt, material eller funktion lämnar Nola 15 års garanti eller så länge som produkten finns i sortimentet.

 

Röta i trä

För garanti mot röta i trä ges garanti per material och ytbehandling:

tabell

Korrosion på metall

För garanti mot skadlig korrosion på metall ges:

tabell

Villkor för garanti

Garantin förutsätter att produkten är placerad på ändamålsenlig plats, korrekt monterad enligt monteringsanvisning, sköts enligt Nolas rekommenderade skötsel- och underhållsinstruktioner och att produkten inte utsatts för onormalt slitage eller åverkan. För övriga material hänvisas till ABM-07 garantivillkor.