close

Sydväst architecture and landscape

Sydväst arkitektur och landskap är ett Malmöbaserat arkitektkontor som startade 2002. Kontoret arbetar med projekt i hela landet med alla typer av uppdrag som rör stads- och landskapsplanering, det offentliga rummet och den yttre miljön.

Sydväst jobbar ofta i gränslandet mellan det byggda och landskapet och har ansvarat för gestaltningen i en rad uppmärksammade projekt, exempelvis Stora Torget i Visby, Kristinebergs strandpark i Stockholm, Norrtälje Hamns offentliga rum och belönats med Sienapriset och Skånes arkitekturpris för Tullhusstranden i Simrishamn, fått Jönköpings stadsbyggnadspris för Slottskajen och Bastionsparken samt tilldelats Skönhetsrådet Malmös pris för Millennieskogen, Malmö.