Kauppi & Kauppi

Kauppi & Kauppi är både en studio och en designerduo med rötter i södra och norra Sverige. Johan och Nina har både arbetat under eget namn som inom olika designfält i Sverige och internationellt. År 2016 bildade de den gemensamma designstudio Kauppi & Kauppi i Sverige efter att ha bott flera år i New York och Frankfurt. Duon har bland annat erhållit German Design Award Winner för flera av sina produkter.

 

Kauppi & Kauppi