close

Karin Sundberg

Arkitekten Karin Sundberg har en lång erfarenhet av projekt inom stadsbyggnad, arkitektur och design. Hon har ett stort intresse för hållbar utveckling och gestaltning och inspireras av växelverkan mellan olika skalor och sammanhang. Hennes verksamhet, Karin, har fokus på konceptutveckling, inredningsdesign och utställningsarkitektur, där Karins narrativa gestaltning och formstarka design är en genomgående röd tråd.