Nola samarbetar med många av Sveriges främsta formgivare för att gå från idé till tillverkning. Vår produktion sker uteslutande i Sverige, då vi arbetar efter ett utarbetat miljotänk och tror på en nära och direkt kontakt med dem vi arbetar med. Tillsammans med skickliga formgivare och arkitekter, så väl egna som externa, och i nära samarbete med duktiga underleverantörer, har vi kunnat realisera många spännande och utmanande projekt under åren.