close

Långbordets S står för Söder

2021–04–16

Långbordet som koncept föddes i ett platsspecifikt projekt på Söder i Helsingborg. Nu står det även på Söder i Stockholm. Foto: Jann Lipka.

Furlundsplatsen i Helsingborg, en tidigare otrygg plats med sociala utmaningar som nu besöks flitigt av stolta medborgare som varit delaktiga i idéen till Långbordet. Bild: White Arkitekter, foto: Studio E.

Bordet slingrar sig mellan körsbärsträden och välkomnar människor att mötas över gränserna. Bild: White Arkitekter, foto: Studio E.

Långbordet är en del av Nolas ordinarie sortiment idag och har anpassats för att kunna placeras och installeras på en mängd olika sätt och typer av platser. Foto: Jann Lipka.