Nola arbetar med en rad återförsäljare runt om i världen. Vårt största samarbete har vi med Vitreo i Finland. Det går att hitta ett flertal av våra mer traditionella produkter i följande länder.

Finland
Vitreo Oy

Belgien, Frankrike och Luxemburg 
Panache Street Furniture 

Australien
Kfive

Nederländerna
www.tjinco.nl

Storbritannien
Exterior/Interior